Băng đồng tiếp địa ( Đồng thanh, lập là đồng)

 Lắp Đặt Hệ Thống Chống Sét Trọn Gói 20 Triệu đồng..!