Băng đồng tiếp địa ( Đồng thanh, lập là đồng)

 Lắp Đặt Hệ Thống Chống Sét T rọn Gói 15 Triệu đồng Alo Alo : 0943.335.325..!