Chống sét cho điện thoại - Model Ptel2 - Hãng APC

 Lắp Đặt Hệ Thống Chống Sét T rọn Gói 15 Triệu đồng Alo Alo : 0829 678 333..!