Chống sét cho điện thoại - Model Ptel2 - Hãng APC

 Lắp Đặt Hệ Thống Chống Sét Trọn Gói 20 Triệu đồng..!