Kim thu sét hiện đại Liva CX040, Rp=61m

 Lắp Đặt Hệ Thống Chống Sét Trọn Gói 20 Triệu đồng..!